Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Acemi Oğlanı nedir?

Osmanlı Devleti kul sistemi anlayışıyla yönetilirdi. Acemi oğlanları ise kul sistemi için devşirme yöntemi ile seçilen; yönetici ve asker olmaları için acemi ocağında eğitim gören çocuklardır.

Acemi Oğlanı
Acemi Oğlanı