Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Ademi Merkeziyet nedir?

Yerinden yönetim demektir. Yerinden yönetim anlayışına göre: kamu hizmetlerini devletin tüzel kişiliği dışında, tüzel kişilik olarak tanınan yerel topluluk ya da hizmet topluluğu yerine getirir.
Prens Sabahattin