Agora

Agora nedir?

Antik Yunan'da, kentin siyasal, ekonomik ve dinsel merkeziydi. Yurttaşlar agorada toplanarak kentin sorunlarını tartışırdı.

Agora
Agora