Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Ahilik nedir?

Ahi Evran tarafından Anadolu'da kurulan esnaf, çiftçi ve üreticilerin dayanışma örgütüdür. 13.yüzyılda Anadolu'da düzenin sağlanmasında etkili oldular.

Ahilik
Ahilik