Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Ahitname nedir?

1. Antlaşma belgesi. 2. Başka bir dinden olan veya savaşta teslim olanlara Müslümanlar tarafından verilen güvence belgesi.
Fatih Sultan Mehmet'in Fransiskenlere Yazdığı Ahitname
Fatih Sultan Mehmet'in Fransiskenlere Yazdığı Ahitname
Ahitname'ye Bir Örnek:

Fatih Sultan Mehmet'in Ahitnamesi'nde Ne Yazıyor?

Ben ki Sultan Mehmet Han'ım; sıradan ve seçkin bütün insanlar bilsin ki, bu padişah buyruğunu ellerinde bulunduran Bosnalı (Fransisken) ruhbanlara büyük bir lütufta bulunarak şunları buyurdum:

Adı geçenlere ve kiliselerine hiç kimse engel olmayacak ve sıkıntı vermeyecek ve onlar sakınmaksızın ülkemde yaşayacaklardır. Kaçıp gidenler bile güven içinde olacaklardır.

Gelip ülkemizde korkusuzca oturacaklar ve kiliselerine yerleşeceklerdir. Ne ben, ne vezirlerim, ne kullarım, ne uyruklarım, ne de ülkemin bütün halkından hiç kimse adı geçenlere kendilerine ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dışarıdan ülkemize gelenlerine dokunmayacak, saldırıp incitmeyecektir. Yeri, göğü yaratan rızıklandırıcı adına ve Kur'an adına ve ulu peygamberimiz adına ve yüz yirmi dört bin peygamber adına ve kuşandığım kılıç adına yemin ederim ki, bu kişiler emrime itaat ettikleri sürece, bu yazılanlara hiç kimse uymazlık etmeyecektir.

Böyle biline.