Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Altı Bölük Halkı nedir?

1 Sipahi, 
2 Silahtar, 
3 Sağ Garipler, 
4 Sol Garipler, 
5 Sağ Ulufeciler, 
6 Sol Ulufeciler, olmak üzere altı ocaktan oluşan yapıya Altı Bölük Halkı denir.

Altı Bölük Halkı
Altı Bölük Halkı