Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Avarız nedir?

Olağanüstü durumlarda reayadan istenen hizmet, ihtiyaç duyulan madde ya da bunların bedeli olarak istenen vergi.

Avarız
Avarız