Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Azeb nedir?

İki ayrı anlamda kullanılabilir. Birincisi evlenmemiş erkek anlamındadır. İkincisi giderleri, halktan toplanan veya avarız vergileriyle karşılanan yaya ya da donanma savaşçılarına verilen isimdir.

Azeb
Azeb