Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Babıali nedir?

Babıali 3 anlamda kullanılabilir. Bunlardan birincisi: Osmanlı'nın başbakanlık, danıştay, içişleri ve dışişlerinin İstanbul'da bulunan yapısı. İkincisi: 18 yüzyıldan itibaren divan orada toplandığı ve devlet oradan yönetildiği için Osmanlı Hükümeti anlamında da kullanılır. Üçüncüsü: İstanbul basını anlamında kullanılır.

Babıâli
Babıâli