Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Bağışık nedir?

Osmanlı döneminde, kendisine yüklenen başka yükümlülükler sebebiyle vergi ödemeyenler (uyruk) için kullanılan ifade. Muaf anlamında kullanılır.

Bağışık
Bağışık