Balyos

Balyos nedir?

Elçi anlamında kullanılan terim. Osmanlı döneminde batılı elçilere verilen isim. Başlangıçta Venedik'in İstanbul elçisine balyos denirdi. Daha sonra tüm batılı elçilere balyos denilmiştir.

Balyos = Elçi
Balyos = Elçi