Başbuğ

Başbuğ nedir?

17.yüzyıl Anadolu'su ve Rumeli'sinde sekban, sarıca, levent denen askerleri savaş zamanlarında ordu için toplayan ve seferlerde onları komuta eden kişiye başbuğ denir.
Başbuğ
Başbuğ