Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Başbuğ nedir?

17.yüzyıl Anadolu'su ve Rumeli'sinde sekban, sarıca, levent denen askerleri savaş zamanlarında ordu için toplayan ve seferlerde onları komuta eden kişiye başbuğ denir.
Başbuğ
Başbuğ