Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Beraya nedir?

Osmanlı döneminde padişahın yetkilerini kullanma hakkını kazanmış ve reayaya hizmet götürmekle yükümlü kılınmış kişilere beraya denir.

Beraya
Beraya