Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Birun nedir?

Osmanlı'da saray halkının yaşamını sürdürmesi için gerekli hizmetleri gerçekleştiren bölümleri içinde  barındıran, sarayın dış kısmı da denilebilecek kamuya açık saray bölümü.

Birun
Birun