Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Burjuva nedir?

Ortaçağın sonu ile Yeniçağın başlarında Avrupa'da ticaret ile zenginleşen kentsoylu kişi. Burjuvaların oluşturduğu sınıfa ise burjuvazi denir.

Burjuva
Burjuva