Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Buyrultu nedir?

Osmanlı'da sadrazam, vezir, beylerbeyi gibi yüksek makamlarda bulunan görevlilerin, kendi görev alanlarında verdikleri buyrukları içeren belgeye buyrultu denir.

Buyrultu
Buyrultu