Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Cebelü nedir?

Osmanlı'da tımar sistemi içerisinde dirlik sahibinin silahlı askerlerine verilen isim.

Cebelü
Cebelü