Header Ads Widget

Responsive Advertisement
I. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından Türk Kızılay teşkilatına bağış toplamak için bastırılan, aynı zamanda propaganda amacı taşıyan kartlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yazısı yazmak istedim. 

Kartların üzerinde neler yazıyor? Kartların üzerindeki hükümdarlar kimler? gibi sorularınıza bu yazının cevap olacağını umuyorum. Hatırlarsanız bir önceki yazımızda Osmanlı'nın I.Dünya Savaşı'na girerken yayımladığı Cihad-ı Ekber Fetvası'ndan bahsetmiştik. Osmanlı bu fetva ile Almanya ve Avusturya'yı İslam dostu olarak açıklıyor; İngiltere ve ardıllarını ise İslam düşmanı ilan ediyordu.


II.Wilhelm - Franz Joseph - V.Mehmed Reşad - WW1
I.Dünya Savaşı'nda Almanya-Avusturya-Osmanlı Propaganda Kartları

Kartın en solunda Son Alman İmparatoru ve Prusya Kralı olan II. Wilhelm var. Almanya'nın bir dünya gücü olmasını isteyen II.Wilhelm döneminde, Almanya İmparatorluğu yayılmacı, militarist bir dış politika izledi. (Wilhelm II. - Deutsches Reich / German Emperor)

Kartın ortasında yer alan hükümdar Avusturya-Macaristan İmparatoru I. Franz Joseph. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda en uzun süren iktidar ona ait. (1848-1916 yılları arasında iktidardaydı) 1914'te Sırbistan'a savaş açarak, I. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden oldu. Savaş sırasında da öldü.


Kartın en sağında ise Osmanlı padişahı V. Mehmed (Reşad) bulunuyor. Osmanlı'nın 36 padişahından 35.cisidir. II.Abdülhamid tahttan indirildikten sonra ağabeyinin yerine tahta getirildi. Osmanlı Devleti V. Mehmed (Reşad) zamanında I. Dünya Savaşı'na girmiştir.


Gelelim kartta neler yazdığına. Kartın sağ üst köşesinde Osmanlı Türkçesiyle 'Cihad-ı Ekber Nasrun min’Allah ve fethun karîb' yazmakta. Günümüze çevirdiğimizde şu anlama geliyor: 'Büyük Cihat. Zafer Allah’tan ve başarı yakın.'


Kartın sol üst köşesinde Almanca 'Yardım Tanrı’dan ve zafer yakın' yazıyor.


Kartın ortasında ise 'Padişah İngiltere, Rusya ve Fransa’ya cihad, kutsal savaş ilan etti.' yazıyor.V.Mehmed Reşad - WW1
I.Dünya Savaşı'nda Almanya-Avusturya-Osmanlı Propaganda Kartları
Bu kartın yüzünde ise sadece V. Mehmed'in resmi ve Osmanlı bayrakları yer alıyor. Sağ alt köşede ise Türk Kızılayı lehine yazısı yer alıyor. Diğer yazılı kesimler ise yukarıdaki kart için yazdığımız cümlelerle aynı.Hazırlayan: Tar.Öğr.Osman Kılık