Header Ads Widget

Responsive Advertisement
26. Maginot Hattı nedir?

Maginot Hattı Fransızlar tarafından yapılan 50 savunma kulesi ve yer altı sığınaklarından oluşan güçlü bir askeri yapılar bütünüydü. Fakat Almanlar bu hattı yararak geçmişlerdir.

Maginot Hattı
Maginot Hattı

27. Vichy hükümeti nedir?

Vichy hükümeti Almanya’nın Fransa’yı işgal ettikten sonra Fransa’nın idaresi için kurduğu Almanların kontrolündeki hükümetin adıdır.

28. II.Dünya Savaşı’nda Fransa direnişini ülkesi dışında örgütleyen lider kimdir?

De Gaulle (General Dö Gol) Fransız Ulusal Kurtuluş Komitesi’nin başkanıdır.

29. Mihver devletler II.Dünya Savaşı’nda hangi çarpışma ile durduruldu?

Mihver Devletler için dönüm noktası üç ay süren Stalingrad çarpışmasıdır. Bu çarpışma Almanların yenilgisiyle sonuçlandı.

30. Atlantik Bildirisi nedir?

Atlantik Bildirisi İngiltere (Churchill) ve ABD (Roosevelt) tarafından 14 Ağustos 1941’de yayınlanan ortak bir bildiridir. Bu bildiriye göre savaş sonrası toprak kaznaılmayacak, halk onayı olmadan toprak değişikliği olmayacak, ulusların kendi geleceğini belirleme hakkı olacak, uluslararası işbirliği geliştirilecek, mihver devletler silahsızlaştırılacak, açık denizlerde ticaret serbest olacak, ham maddelerden eşit şekilde yararlanılacak, insanlar açlık ve korkudan kurtarılacak.

31. Pearl Harlbour baskınını düzenleyici ve planlayıcısı olan Japon Amirali kimdir?

Soroko Yamamoto

32. 1944 yılında Normandiya Çıkarması’nda başarılı olan Müttefik Kuvvetler Başkomutanıdır. II.Dünya Savaşı’ndan sonra iki dönem arka arkaya ABD başkanlığı yapmıştır. Bu devlet adamı ve asker kimdir?

David Eisenhower

33. 1945 yılının Şubat ayında II.Dünya Savaşı’nın sonuna doğru ABD, İngiltere ve SSCB sırasıyla Roosevelt, Churchill ve Stalin liderliğinde gelecekteki barışın esasını belirlemek için hangi konferanta biraraya geldiler?

Yalta Konferansı

34. Yalta Konferansı’ndan en karlı çıkan devlet kimdir?

SSCB (Bu konferansta Birleşmiş Milletler’de 3 sandalye aldığı için ve Almanya’dan tazminat alacağı için)

35. Yalta Konferansı’nın sonuçları nelerdir?

a)İç barışın koşullarını oluşturmak b)Seçimlerle halkın iradesine uygun hükümetler kurmak c)Seçim sürecini kolaylaştırmak  

36. II.Dünya Savaşı’nda Almanya 7 Mayıs 1945’te teslim olduktan sonra yapılan konferansın adı nedir?

Postdam Konferansı

37. Postdam Konferansı’nda Almanya dört işgal bölgesine ayrılmıştı. Bu dört işgal bölgeleri hangi devletlere verilmişti?

ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa

38. İlk atom bombası hangi savaşta ve nerede kullanılmıştır?

II.Dünya Savaşı’nda Hiroşima üzerine ABD tarafından atılmıştı. İkinci atom bombası ise Nagazaki’ye atıldı. Sonrasında Japonya barış istedi.

39. II.Dünya Savaşı ne zaman sona ermiştir?

2 Eylül 1945

40. II.Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçları nelerdir?

-Faşizm ve nazizm tasfiye edildi.
-Hindistan ve Endonezya’da ulusal kurtuluş hareketleri ortaya çıktı.
-Almanya ve Avusturya işgal bölgelerine ayrıldı.
-İtalya’da cumhuriyet rejimine geçildi.
-Japonya elde ettiği toprakları geri verdi, ABD tarafından işgal edildi.
-SSCB savaş sonunda büyük bir güç haline geldi. Avrupa’nın neredeyse yarısına sahip oldu.
-Avrupa merkezli uluslararası sistem sona erdi. Birleşmiş Milletler’in merkezi New York, IMF’nin merkezi Washington oldu. Bunlar ABD’nin gücünün nasıl arttığının göstergesidir.
-Birleşmiş Milletler teşkilatı kuruldu. Milletler Cemiyeti yetkilerini BM’ye devretti.

41. ILO nedir?

Uluslararası Çalışma Örgütü’dür. (BM’ye bağlı)

42. FAO nedir?

Gıda ve Tarım Örgütü’dür. (BM’ye bağlı)

43. UNESCO nedir?

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’dır. (BM’ye bağlı)

44. WHO nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’dür. (BM’ye bağlı)

45. IMF nedir?

Uluslararası Para Fonu’dur. (BM’ye bağlı)

46. IBRD nedir?

Uluslararası Bayındırlık ve Kalkınma Bankası’dır. (BM’ye bağlı)

47. II.Dünya Savaşı’nın ekonomik sonuçları nelerdir?

-İngiltere ekonomisi iflas etti.
-Tarım ve sanayi alanlarında üretim düştü.
-Kamu borçları arttı.
-Yeni uluslararası düzen Amerikan dolarına dayanıyordu.
-IMF (Uluslararası Para Fonu) kuruldu.
-Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kuruldu.
-1949’dan itibaren ekonomi eski canlılığına kavuşmaya başladı.

48. II.Dünya Savaşı’nın toplumsal sonuçları nelerdir?

-Naziler faşist ideolojisi ve üstün ırk yaratma amaçları nedeniyle Yahudileri, Romanları, Sintileri yok etmek için toplama kamplarını kullandılar.
-60 milyona yakın sayıda insan hayatını kaybetti.
-21 Milyon Rus, 13.5 milyon Çinli, 7 milyon Alman hayatını kaybetti.
-ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları sonucunda iki kentte toplam 500.000 insan öldü.
-Irk ve din ayrımına dayalı cinayet, sürgün, toplu ölümler insanlık hafızasından hala silinmedi.
-Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması ilişkin sözleşmeyi kabul etti.
-Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Beyannamesi’ni kabul etti.

49. Türkiye Cumhuriyeti II.Dünya Savaşı sırasında ne yapmıştır?

-Toprak bütünlüğünü korumak
-Bağımsızlığını korumak için yoğun baskılarla da karşılaşsa dış politikada denge siyaseti uygulayarak kendisini savaştan uzakta tutu.
-II.Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye savaşa katılmadı. Savaşın sonuna doğru simgesel olarak Almanya’ya savaş ilan etti.

50. Türkiye Cumhuriyeti’nin II.Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru simgesel olarak Almanya’ya savaş ilan etmesinin nedeni nedir?

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın asil üyeleri arasında yer almak için Türkiye Almanya’ya karşı savaş ilan etmiştir. Savaş ilanı simgeseldi. Türkiye herhangi bir yerde savaşmamıştır.

Yazar: Tar.Öğr.Osman Kılık

Kaynakça: 
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu
Oral Sander, Siyasi Tarih
Ana Britannica

MEB Ortaöğretim ÇTDT Müfredat Kitabı


Sayfa 2 > 3