Header Ads Widget

Responsive Advertisement
51. Kahire Görüşmeleri’nde ABD lideri Roosevelt ve İngiltere lideri Churchill ile biraraya gelen Türk lider kimdir?

İsmet İnönü

Soldan Sağa: Roosevelt , İsmet İnönü, Churchill - Kahire Görüşmeleri
Soldan Sağa: Roosevelt , İsmet İnönü, Churchill - Kahire Görüşmeleri
52. II.Dünya Savaşı’nda Almanları ilk kez yenilgiye uğratan devlet kimdir?

SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kısaltmasıdır. SSCB’ye Sovyet Rusya da denir)

53. SSCB’nin II.Dünya Savaşı sonrasında ABD neleri uygulamaya koymuştur?

Truman Doktrinive Marshall Planı’nı uygulamaya koymuştur.

54. Berlin Duvarı hangi ülke tarafından inşa edilmiştir?

Demokratik Almanya (SSCB’nin işgal ettiği alanda kurduğu devlet. Diğer adı: Doğu Almanya) 

55. Çin Halk Cumhuriyeti kim tarafından, ne zaman kuruldu?

Mao Zedung tarafından 1 Temmuz 1949’da kuruldu.

56. Küba Cumhuriyeti kim tarafından kuruldu?

Fidel Castro rafaından kurulmuştur. Castro Batista diktatörlüğünü yıkarak kurmuştur. Devlet rejimi sosyalizme dayanıyordu.

57. Cominform’dan (Enformasyon Bürosu) 1948’de uzaklaştırılan devletin adı nedir?

Yugoslavya

58. Çeklerin “insancıl komünizm” hareketi hangi olayla başarısızlıkla sonuçlanmıştır?

Varşova Paktı Ordus’nun Çekoslovakya’yı 1968’de işgal etmesi ile başarısızlığa uğramıştır.

59. Yunan İç Savaşı kimler arasında olmuştur?

SSCB ve Yugoslavya destekli ELAS ile ABD ve İngiltere destekli EDES arasında.

60. ABD, Truman Doktrini ile hangi ülkelere yardım etmiştir?

Yunanistan ve Türkiye’ye yardım edilmiştir.

61. Molotof Planı nedir?

ABD’nin Marshall planına karşılık, SSCB’nin ortaya koyduğu ekonomik işbirliği planıdır.

62. Sovyet Rusya’nın Doğu Blokuna karşı hangi teşkilatın kuruluşuyla denge sağlanmıştır?

NATO’nun kurulması ile. Doğu Blokuna karşı Batı Bloku ortaya çıkmıştır.

63. Türkiye NATO’ya hangi sene katılmıştır?

NATO 1949’da kurulmuştur. Türkiye ise 1952 yılında NATO’ya katılmıştır. 

64. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun temeli hangi bildirge ile atılmıştır?

Schuman Bildirgesi

65. Osmanlı Devleti’ne dış borçlarını ödeme karşılığında Yahudilerin Filistin’e göç etmelerine izin verilmesini isteyen Dünya Siyonist Örgütü Başkanı kimdir?

Theodor Herzl

66. Theodor Herzl’in Osmanlı dış borçlarının ödenmesine karşılık olarak Yahudilerin Filistin’e göç etmesine izin verilmesini istediği Osmanlı hükümdarı kimdir?

II.Abdülhamid. Bu teklife olumsuz yanıt vermiştir. II.Abdülhamid’in konuyla ilgili olarak “Ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil, milletime aittir” şeklinde bir beyanı vardır.

67. Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını İngiltere’nin kabul ettiğini resmen bildiren belgenin adı nedir?

Balfour Deklarasyonu

68. İsrail Devleti ne zaman kurulmuştur?

14 Mayıs 1948

69. Batılıların elindeki Süveyş Kanalı’nı millileştirdiğini açıklayan Mısır lideri kimdir? 

Nasır

70. ABD Orta Doğu’da ilişkilerini geliştirmesini sağlayan ve  SSCB ile ilk defa Orta Doğu’da karşı karşıya gelmeye başlamasına neden olan doktrinin adı nedir?

Eisenhower Doktrini

71. SEATO nedir?
ABD’nin Uzak Doğu’da komünistlerin yayılmasına karşı güç ve etkinliğini artırmak için kurduğu teşkilattır. Güney Doğu Asya Anlaşma Teşkilatı anlamına hgelir. ABD, Fransa, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland, Filipinler ve Pakistan tarafından oluşturulan bir teşkilattır.
72. Hindulardan ayrı bir Pakistan Devleti kurulması kararı 1940 yılında yapılan Müslümanlar Birliği Cemiyeti Kongresi’nde alınmıştı. Bu hareketin lideri kimdi?
Muhammed Ali Cinnah
73. Pakistan ve Hindistan’ın bağımsız olmalarından günümüze kadar çözümlenemeyen sorunun adı nedir?
Keşmir Meselesi
74. Pakistan ve Hindistan hangi meseleden dolayı ilk kez savaşmışlardır?
Keşmir Meselesi
75. Bağlantısızlar Hareketi’ni ortaya çıkaran konferansın adı nedir?
Bandung Konferansı’dır. Bağlantısızlık akımı uluslararası politikada bu konferans sonrası ortaya çıkmıştır.

Yazar: Tar.Öğr.Osman Kılık

Kaynakça: 
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu
Oral Sander, Siyasi Tarih
Ana Britannica
MEB Ortaöğretim ÇTDT Müfredat Kitabı


Sayfa 3 > 4