Header Ads Widget

Responsive Advertisement
76. Bandung Konferansı’nda alınan kararlar içerisinde en önemli olanı hangisidir?
Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi kararı en önemli Bandung Konferansı kararıdır. Bu kararın beş ilkesi şunlardı:
-Siyasi bağımsızlık
-Kendi topraklarında askeri üslere izin vermeme
-Ulusal kurtuluş savaşlarını destekleme
-İkili ittifaklara katılmama
-Askeri ittifaklara katılmama

Bandung Konferansı
Bandung Konferansı

77. Hindistan’ın ilk başbakanı kimdir?
Jawaharlal Nehru

78. 1948, 1956, 1967 ve 1973’de yapılan Arap-İsrail savaşlarını kim kazanmıştır?
Savaşların hepsinde İsrail Devleti başarılı olmuştur?
79. Camp David Antlaşmaları’na giden yol hangi savaşla açılmıştır?
1973 yılında yapılan Yom Kippur savaşı ile açılmıştır.
80. Filistin’den ilk göç hareketi ne zaman gerçekleşmiştir?
1948 yılında.
81. Mekik Diplomasisi nedir?
1973 yılında gerçekleşen Arap-İsrail savaşından sonra barış sağlanamamıştı. Barışın tesisi için dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Arap başkentleri ve Tel-Aviv arasında defalarca gidip geldi. Bu gidiş-gelişler Mekik Diplomasisi olarak adlandırılmıştır. 
82. Camp David Antlaşmaları hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?
İsrail ve Mısır arasında imzalanmıştır. İki ülke arasında barışın tesisi ve Filistin Meselesi antlaşmaların konularıydı.
83. OPEC ne demektir?
Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatıdır. 1960’da Bağdat’ta kurulmuştur. Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt ve Venezüela kurucu ülkeleridir.
84. Baas Hareketi nedir?
Baas yeniden doğuş anlamına gelir. Baas Hareketi sosyalist bir yönetim kurarak, birleşik ve laik bir Arap toplumu oluşturmayı hedefliyordu. (Arap sosyalizmi) Doğal kaynakların kamulaştırılmasını savunuyorlardı. İşçiler Baas düşüncesine göre yönetimlere katılabilecekti. Arap toplumlarında bu düşünceleri kabul eden anlayış ve partilerde Baas olarak isimlendirilirdi. Baas Partisi ise 1940 yılında Şam’da kurulmuştu.
85. İran Devrimi 1979’da kime karşı gerçekleşmiştir?
Pehlevi Hanedanlığı’na karşı gerçekleşmiştir.
86. İran, 1979 Devrimi’nden sonra ABD liderliğinde kurulan hangi uluslararası teşkilattan ayrılmıştır?
CENTO’dan ayrıldı.
87. İlk kez canlı yayın ile dünyaya ulaştırılan olimpiyat oyunları hangisidir?
1964 Tokyo Olimpiyatları
88. İlk uzay aracının adı nedir?
Sputnik isimli uzay aracıdır. 1957 yılında SSCB tarafından uzaya fırlatılmıştı.
89. İlk kez uzaya giden insan kimdir?
Yuri Gagarin’dir. (Ülke: SSCB)

90. İlk kez Ay’a inen insan kimdir?
Neil Armstrong’dur. (Ülke: ABD)
91. Enosis ne demektir?
Megola İdea amacı çerçevesinde Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması düşüncesini ifade eden kelime. İlk defa 18 Ekim 1828’de resmen ortaya atılmış bir fikirdir. İlhak anlamında kullanılır.
92. EOKA ne demektir?
Kıbrıslı Rumların Enosis düşüncesini (Kıbrıs’ı Yunanistan’a katma) gerçekleştirmesi için İngiliz sömürge idaresine karşı kurulan silahlı örgütün adıdır. İngiltere’yi Kıbrıs’tan atmak ve Türkleri adadan çıkarmayı hedefliyorlardı. EOKA açılımı: Kıbrıs Mücadelesi Rum Örgütü anlamına gelir.
93. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur?
16 Ağustos 1960’da kuruldu. Cumhurbaşkanı Makarios. Yardımcısı Türk lider Fazıl Küçük oldu.
94. Türkiye ve Yunanistan hangi deklerasyon ile Ege Denizi’nde kıta sahanlığı ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmamayı kabul etmişlerdir?
Bern Deklerasyonu
95. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur?
15 Kasım 1983’te kuruldu.
96. Türkiye, İslam Zirvesi’ne ilk defa başbakan düzeyinde hangi yıl katılmıştır?
1981
97. Demokrat Parti iktidarı hangi askeri darbeyle sona erdirilmiştir?
27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle DP iktidarı sona erdi. Anayasa yürürlükten kaldırıldı. Meclis kapatıldı.
98. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı hasan Polatkan hangi darbe sonrası yapılan yargılamalar sonrası yargılanarak idam edilmişlerdir?
27 Mayıs 1960 askeri darbesi. (Not: 11 Nisan 1990’da idam edilen bu devlet adamlarına itibarları iade edildi. Ayrıca anıt mezara törenle defnedildiler. )
99. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu hangi anayasa ile getirilmiştir?
1961 Anayasası
100. 68 Hareketi nedir?
Dünya gençliğinin özgürlük, eşitlik, demokrasi adına başkaldırı yılını sembolize eder. Bu kuşağa 68 kuşağı da denir. Türkiye’de 68 hareketinden etkilenmiş özellikle üniversitelerde kitlesel gençlik örgütleri ve eylemleri görülmüştür.
101. 1965’te başlayan Süleyman Demirel başbakanlığındaki Adalet Partisi iktidarı hangi askeri darbe ile sonlanmıştır?
12 Mart 1971 askeri darbesi ile sonlanmıştır.
102. Turgut Özal’ın lideri olduğu 6 Kasım 1983’te tek başına iktidara gelen partinin adı nedir?
ANAP (Anavatan Partisi)
103. 1961 Anayasası hangi askeri darbe ile yürürlükten kaldırılmıştır?
12 Eylül 1980 askeri darbesi ile.
105. 1961 Anayasası’nın en önemli özelliği nedir?
Devlet yönetiminde ve toplum yaşamında bireye ağırlık vermesidir. İnsan haklarına dayalı bir anayasa idi. 
106. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kabul edilen 1982 Anayasası’nın, 1961 Anayasası’ndan temel farkı nedir?

1961 Anayasası hak ve özgürlükler açısından bireye önem verirken. 1982 Anayasası hak ve özgürlükler açısından devlete ağırlık veren bir anayasadır.

Yazar: Tar.Öğr.Osman Kılık

Kaynakça: 
Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu
Oral Sander, Siyasi Tarih
Ana Britannica
MEB Ortaöğretim ÇTDT Müfredat Kitabı

Sayfa 4 > 1