Header Ads Widget

Responsive Advertisement

#1 Veda (Yönetmen: Zülfü Livaneli)


"Oğlum Muzaffer, sana bir sır veriyorum. Paşam ölürse ben de yaşayamam, o saat canıma kıyacağım." Salih Bozok'un söylediği bu sözler, kaçınılmaz sona isyan eden bir çığlık gibidir. Bozok, kararının gerekçesini açıklamak üzere bir veda mektubu yazar. Bu mektup aynı zamanda Selanik'te mahalle mektebinde başlayan, bir imparatorluğun çöküşüne tanık olan ve modern Türkiye'nin kuruluşunu da birlikte gören güçlü bir dostluğun çarpıcı belgesidir. 

Çocukluk arkadaşı Mustafa'yla, Kurtuluş Savaşı kahramanı Mustafa Kemal Paşa'yla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'le pek çok yaşantıyı paylaşmış, onun kederine, tasasına ve sevincine tanık olmuş Bozok'un mektubu, dünyanın saygı duyduğu bir liderin özel yaşamına ve iç dünyasına da ışık tutuyor.
#2 Dersimiz Atatürk (Yönetmen: Hamdi Alkan)


5. sınıfta okuyan bir grup çocuğa Atatürk’ü daha iyi anlamaları için bir ödev verilir. Bu ödev onlar için Atatürk'ün yaşamına ve ülkenin kurtuluş öyküsüne yapılacak uzun ve öğretici bir yolculuk olacaktır. Bu yolculukta onlara önderlik edecek olan çocuklardan birinin tarihçi dedesidir. Bu dede diğer tarihçilere hiç benzememektedir. Tarihi sıkıcı şekilde anlatmaktan uzaktır. Çocuklara Mustafa Kemal’in çocukluğunu, okul hayatını, askerlik kariyerini mümkün olduğunca gerçekçi şekilde aktarmaktadır. Onları Kurtuluş Savaşı’nın en önemli cephelerine götürür. Dünyada eşi görülmemiş bir direniş gösteren Türk halkının eşsiz kahramanlarıyla tanıştırır. Cumhuriyetin kuruluşuyla yoktan var edilen ülkenin emeklerini ve Atatürk'ün hayran olunası insani özelliklerini, bazen canlandırmalar bazen de tarihten gelen fotoğraf ve videolarla öğretir.
#3 Son Osmanlı Yandım Ali (Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan)


Tarih 13 Kasım 1918. Düşman donanması Boğaziçi’ne demirlemiş. Manzara vahim. İstanbul İşgal Altında! Aynı gün Haydarpaşa Garı’nda, trenden genç bir Paşa iner. Suriye cephesinden dönüyordur. Boğazı geçerken vahim manzarayı yani düşman gemilerini görür. Herkes çaresizlik içindedir. İstanbul’ un üzerinde kara bulutlar geziyordur ama o, “Geldikleri gibi giderler” der! Çünkü O, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa’dan başkası değildir. 

Aynı tarihlerde, İstanbul sokaklarında, donanmadan terhis edilen bir bahriye çavuşu vardır. O’da Tahtacızade’lerin Yandım Ali’sidir. Yandım Ali, Bahriye Mektebinden kaçak, donanmadan terhis, yıllarca cephelerde savaşmış ve memleketin kurtuluşundan ümidi kesmiş bir külhan beyidir. Evli bir sevgilisi vardır. Tek hayali biraz para kazanıp sevgilisini kaçırmak ve Viyana’ya gitmektir. Ancak,  Yandım Ali’ nin yolu bir gün Mustafa Kemal’le kesişir. Ve o anda fikri değişir. Sokaklarında düşman zulmünün kol gezdiği öyle bir ihanet içindedir ki memleket, kimin kimi sırtından vurduğu belli değildir. İhanet doğan güneş gibi sessiz ve batan gün gibi çabuktur artık. İşte bu ihanetler içinde Yandım Ali, vatanın kurtuluşunun elzem olduğunun farkına varır.Önemli: Film tanıtım yazıları, filmlerin tanıtım sitelerinden alıntıdır.

Post a Comment