Header Ads Widget

Responsive Advertisement
1.  Avrupa Hun Devleti, Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir. Bu devleti kuran Hunlar da Avrupa’da devlet kuran ilk Türk topluluğudur.


11 Maddede Avrupa Hun Devleti

2. Devletin ilk hükümdarı Balamir’dir.

3. Devletin en önemli hükümdarı Attila’dır.


11 Maddede Avrupa Hun Devleti

4. Devletin son hükümdarı ise Dengizik’tir. 

5. Dengizik Attila’nın oğludur ve Dengizik “denize benzeyen” anlamına gelir.


11 Maddede Avrupa Hun Devleti

6.  Alman destanı olan Nibelungen Destanı’nda Attila “barbar” Prensi Etzel olarak geçer. 

7. Nibelungen destanı Hun-Cermen mücadelelerinden meydana gelen bir destandır. Bu destanda Attila, Etzel adında büyük otoriteye sahip, asil ruhlu bir hükümdar olarak geçmektedir. 


11 Maddede Avrupa Hun Devleti

8. Tanrının Kırbacı sıfatı Attila’ya kilise çevresi tarafından verilmiştir. Bu sıfatı vermelerinin nedeni Tanrının günahları nedeniyle kendilerini bu şekilde cezalandırdığını düşünmeleridir. 

9. V. yüzyılda imzalanan Margus Barışı olarak anılan sözleşmenin tarafları Hunlar ve Doğu Romalılardır. (Doğu Roma = Bizans


11 Maddede Avrupa Hun Devleti

10. Margus Barışına göre a) Bizans Hunların düşmanlarıyla ittifak yapmayacak, b) Hunlardan kaçanlara kucak açmayacak, c) Ödediği vergi iki katına çıkacaktı. 


11 Maddede Avrupa Hun Devleti

11. Anatolyos Barışı da tıpkı Margus Barışı gibi Hunlar ve Bizans arasında imzalanmıştır. Anatolius Antlaşması’na göre:

a- Kaçaklar derhal Hunlara iade edilecek.
b- Geçmiş vergiler karşılığında 6000 libre altın Hunlara ödenecek.
c- Hunlara ödenen senelik vergi 2100 altına çıkarılacak.
d- Parasını ödemeden Romalıların ülkesine kaçmış olan her Romalı esir başına 12 altın ceza ödenecek ve bu  ödenmediği takdirde esir sahibine iade edilecek.
e- Romalılar, Hun ülkesinden kendi tarafına kaçanları bir daha kabul etmeyecek.

Hazırlayan: Tarihçi Osman Kılık

Kaynakça
Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler
Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi
Eberhard, Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü
Ayşe Onat, Çin Kaynaklarında Türkler
Türkler Ansiklopedisi

Konuyla ilgili OK Tarih videosunu ücretsiz > İzleyin <

Yasal Uyarı: "www.oktarih.com internet sitesinde yayınlanan yazı, makale ve ders videolarının her türlü telif hakkı OK Tarih'e aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez"

Post a Comment