Header Ads Widget

Responsive Advertisement
1. Kavim Arapça bir kelimedir. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu anlamına gelir.
Kavimler Göçü
Kavimler Göçü
2. IV. yüzyıl içerisinde Orta Asya’dan gelen Hunlar’ın Karadeniz’in kuzeyine gelmesi ve barbar kavimleri Avrupa’nın içlerine ve batısına doğru ittirmelerine Kavimler Göçü diyoruz.
Hunlar
Hunlar
3. Hunların ittirdiği kavimler: Germenler, Anglo-Sakson, Vandal, Vizigot, Ostrogot, Alan, Frank kavimleridir.
Vandallar
Vandallar
4. Kavimler Göçü Avrupa’nın etnik yapısının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Örneğin İspanya’ya göç eden Vandal, Alan, Süeb ve Vizigot toplulukları, İspanya’nın yerli halkı ile karışmak suretiyle bugünkü İspanyollar’ın ilk ataları olmuştur. Aynı şekilde Angıllar ve Saksonlar, Britanya Adaları’na sığınarak buranın yerli halkı ile karışıp İngilizler’in atalarını oluşturmuşlardır.
Vizigotlar
Vizigotlar
5. Avrupa’da devlet kuran ilk Türk topluluğu Hunlardır. Dolayısıyla Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir.
Attila Tasviri Resim
Attila Tasviri
6. Roma İmparatorluğu 395'te Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) olmak üzere ikiye ayrıldı. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkıldı.
Barbar Kavimler
Barbar Kavimler
7. Kavimler Göçü İlk çağı sona erdiren Orta çağı başlatan olay olarak kabul edilmektedir. 
Ostrogot Krallığı
Ostrogot Krallığı
8. Orta çağ Avrupa’sında Kralların yetkilerinin Papalara oranla daha az ve sınırlı olduğu görülmüştür. En güçlü kurum kilisedir.
Nibelungen Destanı
Nibelungen Destanı
9. Ortaçağ bilimsel düşüncenin baskı altına alındığı ve bu yüzden bilim hayatının sönük geçtiği bir dönemdir. Çağın en önemli ekonomik, siyasi ve askeri olayı Haçlı Seferleri'dir.
Ok Yay At Hun Tasviri
Ok Yay At Hun Tasviri
10. Avrupa'da derebeylik (feodalizm) rejimi ortaya çıktı.
İngiltere ve İngiliz Halkının Ortaya Çıkışı Anglo Saksonların Tarihi
İngiltere ve İngiliz Halkının Ortaya Çıkışı Anglo Saksonların Tarihi
11. Feodalizmin ortaya çıkışını açıklamak gerekirse: Avrupa da Kavimler Göçü’nden sonra Roma İmparatorluğunun merkezi yapısı yıkılınca ekonomik bunalım başlamıştır. Roma imparatorluğu yıkıldıktan sonra Avrupa da yaşanan büyük karışıklıklar savaşlar ve yağmalarla birlikte halkın güvenliği tehlikeye girmiştir. Tarıma elverişli topraklar soylular, din adamları ve savaşçı şeflerin ellerine geçmiş ve kendilerini güven içinde göremeyen yoksullar, asillerin koruması altına girerek onlar için çalışmaya başlamıştır.
Kavimler Göçü Yayılım Harita Grafik
Kavimler Göçü
12. Feodalizm; merkezi devlet egemenliğinin parçalanmasıyla ortaya çıkan bir düzendir.
Anglo Sakson Askerleri
Anglo Sakson Askerleri
13. Kavimler Göçü sonrasında Avrupa Hun Devleti kuruldu.
Avrupa Hunları
Avrupa Hunları
14. Kavimler Göçü’yle beraber Hristiyanlık Avrupa’da hızla yayıldı.
Hristiyanlık
Hristiyanlık
15. Kavimler Göçü’yle beraber kilisenin ve din adamlarının gücü arttı.
Eski Vatikan Tasviri
Eski Vatikan Tasviri
16. Kavimler Göçü’yle beraber Orta Çağ Avrupası’na egemen olacak  olan skolastik düşünce ortaya çıktı. 
Skolastik Felsefe
Skolastik Felsefe
17. Hristiyan din adamlarının etkisiyle doğmuş bir düşünce yapısı olan skolastik düşünce din ile ilgili esasları kayıtsız şartsız kabul etmeyi buyurmaktaydı. Aksini düşünen insanlar doğrudan engizisyon mahkemelerince yargılanıyordu. Dinin bildirdiği esasların dışına çıkmayı engelleyen bu düşünce insanları, bilimsel düşünceden, deney ve gözlemden alıkoyuyordu. Bu yüzden, ortaçağ Avrupa’sında bilim hep sönük kalmıştı. Özetle Skolastik düşünce dogmalara dayanan bilim ve özgürlük karşıtı bir anlayıştır. 


Hazırlayan: Tarihçi Osman Kılık

Kaynakça
Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler
Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi
Eberhard, Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü
Ayşe Onat, Çin Kaynaklarında Türkler

Konuyla ilgili OK Tarih videosunu ücretsiz > İzleyin <

Yasal Uyarı: "www.oktarih.com internet sitesinde yayınlanan yazı, makale ve ders videolarının her türlü telif hakkı OK Tarih'e aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez"

Post a Comment