Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu son kitabı bir anı sayesinde öğreniyoruz. Prof. Dr. Afet İnan, Atatürk’ün okuduğu son kitapla ilgili anısını şöyle yazmıştır:

Atatürk'ün Okuduğu Son Kitap

"Hafriyat işleri onun teşvik ve himayesiyle başarılıyordu. Hasta yatağında dahi Türk Tarih Kurumunun işleri ile alâkadar olmaktan zevk duyardı. Bir gün Trakya önlerinde son çıkan eserlerden bahsetmiştim, o kadar alâkadar oldu ki "o çıkan eserlerden bana getir göreyim" diye arzu gösterdi. Birkaç parça eşyayı müzeden alarak Saraya getirdim. Bay Fethi Okyarla görüşüyordu. Eşyaları istedi, hepsini birer birer gördü. "Devam ediniz, memleketimizin kültür tarihi zenginliğini daha çok bulacaksınız" diyordu. Onun son gördüğü kitap "Belleten" oldu.

'15, Birinciteşrin 1938 cumartesi akşamı...'

15, Birinciteşrin 1938 cumartesi akşamı idi. Saat 7 ile 8 arası beni çağırttı. "Bu akşam kendimi daha iyi hissediyorum. Ankaraya yakında gidebileceğimi ümit ediyorum" diyordu. Çok sevinmiştim. Yine Tarih Kurumunun faaliyetlerinden malûmat almak istedi. Doktorların tavsiyesine göre kendisini çok yormamak istiyordum. Kısaca istediği malûmatı verdim. Bu meyanda Belleten'in yeni çıkan nüshasını da söylemiştim. "Onu getir görmek isterim" dediler. Belleten'in 5/6 sayılı nüshasını eline alarak yazılarına bir kez göz gezdirdi, ve memnuniyetini beyan etti. İstirahat etmesi için kendisini yalnız bıraktım.

Böylece Atatürk'ün son gördüğü kitap "Belleten" oldu.

Belleten adını O koymuştu. Bu mecmuaya "Atatürk'ü dinlerken" diye bir köşe açmıştım. O yazılar Onu dinlediğim gibi Belleten sayfalarına geçti. Bugün Onu dinlemekten mahrum oluşumun acıları içindeyim. O sesi ki ben senelerce işittim ve dinledim. Artık Onu işitmemekten duyduğum ıstırabı çekiyorum. Çünkü Onun gür ve daima hâkim olan sesi kulaklarımda çınlıyor."


Not: Atatürk'ün okuduğu son yayını bu linki tıklayarak okuyabilirsiniz.

Hazırlayan: Tar.Öğr. Osman Kılık

Kaynakça:
Afet İnan, Atatürk ve Tarih Tezi, Belleten 10 - 1939

Post a Comment