Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Birazdan aşağıda okuyacağınız 'Atatürk'ün Bilinmeyen Bir Notu' Atatürk tarafından el yazısıyla yazılmıştır. Belge, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'ne Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilmiştir.

Atatürkün Bilinmeyen Bir Notu OK Tarih
Atatürkün Bilinmeyen Bir Notu
Notun içeriği:

“T.B.M.M.
................ Encümeni 
Yalnız son kısımlarıdır

Benim için tek hedef vardır: Cumhuriyet hedefi.

Bu hedefe vasıl olmak için, muayyen yolda yürüyen arkadaşların muvaffak olması için, tevessül edilen doğru yolda, namuskârane yolda çok çalışmak ve faal olmak lazımdır.

Arkadaşlar, benden iltimas beklenmemelidir. Hepiniz benim nazarımda kıymetli, yüksek kardeşlersiniz. Amma hepinize gösterdiğim hedef, âli, kutsi bir hedeftir. Hepiniz oraya müteveccihsiniz. Hanginiz daha güzel hatlarla, muvaffakiyetlerle oraya vasıl olursanız, onu, ellerimi çatlatıncaya kadar çarparak takdir edeceğim, alkışlayacağım.

Benden iltimas ve tarafgirlik beklemeyin arkadaşlar!

Adam olanlar, insan olanlar, fikirleri olanlar, yüksek ideali olanlar kıymetlerini göstersinler!

Benim size kardeşçe söyleyeceğim şey budur. Bütün arkadaşlarıma beyan etmek mecburiyetindeyim ki, ben o milli hedefe bütün kitle-i milleti yürütmek için tabii, ahlâki bir saikim, bunu isterim.

Amma kim yapar? Kim yaparsa o muvaffaktır.

Atatürk’ün Bilinmeyen Bir Notu
Atatürk’ün Kendi El Yazısıyla Bilinmeyen Bir Notu 1
Atatürk’ün Kendi El Yazısıyla Bilinmeyen Bir Notu 2
Atatürk’ün Kendi El Yazısıyla Bilinmeyen Bir Notu 2
Atatürk’ün Kendi El Yazısıyla Bilinmeyen Bir Notu 3
Atatürk’ün Kendi El Yazısıyla Bilinmeyen Bir Notu 3

Hazırlayan: Tarihçi Osman Kılık

Kaynakça:
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: I / Mart 1985 / Sayı: 2

Post a Comment