Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Bu yazımızda birinci ve ikinci elden kaynaklar ne demektir? Birinci ve ikinci elden kaynakların birbirinden farkları nelerdir? Sorularına cevap vereceğiz.

Kaynaklar, birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. 

Birinci elden kaynaklar nedir?

Birinci elden kaynaklar doğrudan doğruya tarihi olayı görüp yaşamış veya olayın yaşandığı zamanda bulunan kişilerin yazmış olduğu eserlerdir. Ayrıca bir olayın yaşandığı döneme ait yazısız kaynaklarda birinci elden kaynaklardır.

İkinci elden kaynaklar nedir?

İkinci elden kaynaklar, bilgilerini birinci elden kaynaklara dayandıran, çalışmalardır.

Birinci ve ikinci elden kaynakların birbirinden farkı nedir?

Birinci elden kaynaklar bir tarihi olayın yaşandığı dönemde yaşamış, görmüş, o zamanda bulunan kişilerin ortaya koydukları eserlerken, ikinci elden kaynaklar birinci elden kaynaklar incelenerek ortaya konan eserlerdir.

Birinci Elden ve İkinci Elden Kaynaklar Nelerdir?
Birinci Elden ve İkinci Elden Kaynaklar Nelerdir?
Birinci elden ve ikinci elden kaynaklara örnek verir misiniz?

Evet verebiliriz. Örneğin Tarihçi Halil İnalcık'ın Osmanlı Tarihi için yazdığı eserler ikinci elden kaynaklardır. Halil İnalcık, Osmanlı'nın kuruluşu esnasında var olan biri midir? Hayır değildir. Fakat biliyoruz ki Halil İnalcık Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili onlarca yazı yazmıştır. Bu yazıları birinci elden kaynaklara dayandırarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla Halil İnalcık'ın Osmanlı Tarihi için ürettiği eserleri ikinci elden kaynaklardır.

Birinci elden kaynaklara ise şöyle bir örnek verebiliriz. Fatih'in İstanbul'u aldığı zaman aralığında olayı görmüş ve yaşamış, olayın yaşandığı zamanda bulunan bir kişinin İstanbul'un alınmasıyla ilgili yazdığı eser birinci elden kaynaktır.

Post a Comment