Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Takvimin ortaya çıkış nedeni ve tanımı şöyle yapılabilir: İnsanlar zamanı bilmek, olayları sıralamak, yaşantılarını düzenlemek ve zamandan yararlanmak gibi nedenler sonucunda takvimi ortaya çıkardılar. Takvimle, zaman gün, ay, yıl gibi dönemlere bölündü. Zaman dilimleri bir düzen içinde sıralandı.

Önemli: Bilinen en eski takvimler Sümerlere ve Mısırlılara aittir. Miladi takvimin temeli, Mısır takvimidir.
12 Hayvanlı Türk Takvimi
12 Hayvanlı Türk Takvimi
'Biri güneş, biri ay'

Mısır takvimi güneş, Sümer takvimi ise ay yılına göre düzenlenmiştir. Mısırlılar, güneş yılını 365 gün olarak kabul etmiş ve yılı 12 aya bölmüşlerdir. Dünya’nın Güneş çevresinde bir kez dönmesi güneş yılını oluşturur. 

Sümerler ise 360 günden ibaret olan ay yılını 30 günlük 12 aya bölmüşlerdir. Ay’ın Dünya çevresinde 12 kez dönmesi bir ay yılını oluşturur. 

'Mısırlıların oluşturduğu güneş yılı takviminin dönüşümü'

Mısırlılar tarafından güneş yılı esasına göre oluşturulan takvim, Roma İmparatoru Sezar zamanında yeniden düzenlenmiş ve Julien (Jülyen) takvimi adıyla kullanılmıştır. Julien takvimi, Papa XIII. Gregoryen tarafından geliştirilerek Gregoryen takvimi adını almıştır. Zaman içerisinde yaygınlaşan bu takvim bugün dünya genelinde kullanılmaktadır.

Takvimlerin başlangıçlarına esas alınan şey nedir?

Genelde belli bir yıl veya sosyal bir olayı farklı toplumlar takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır. 
  • Mısırlılar ve Babiller > her saltanat dönemini
  • Yahudiler > yaradılış gününü
  • Yunanlar > ilk olimpiyatları
  • Romalılar > Roma’nın kuruluşunu
  • Müslümanlar > Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini takvimlerine başlangıç olarak almışlardır.


Post a Comment