Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Bu yazımızda yazılı ve yazısız kaynak örneklerini öğreneceğiz. 

Yazılı kaynak örnekleri şunlardır: 

- Kitaplar
- Fermanlar
- Antlaşma metinleri
- Kil tabletler
- Şecereler (soy kütükleri)
- Yıllıklar (anallar)
- Takvimler
- Kitabeler (yazıtlar)
- Mahkeme kararları
- Noter belgeleri
- Mühürler
- Seyahatnameler
- Gazeteler
- Dergiler yazılı kaynaklara verilebilecek örneklerdir.

Yazılı ve Yazısız Kaynak Örnekleri
Yazılı ve Yazısız Kaynak Örnekleri
Yazısız kaynak örnekleri ise şunlardır:

- Arkeolojik kazılarla bulunan toprak, taş, maden, kemikten yapılmış eşyalar ve giysiler

Not: Araştırılan dönemde yapılmış plak, kaset, film gibi sesli-görüntülü kaynaklar da tarihsel belgedir. 

Yazılı ve yazısız kaynaklar nerede bulunur?

Kaynaklar arşivlerde, müzelerde, kütüphanelerde muhafaza edilirler.

Post a Comment