Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Kristof Kolomb 12 Ekim 1492'de San Salvador adında küçük bir adaya ulaştı. Ona göre, Hint Adaları'na veya Endonezya ve Malezya'yı içeren adalara ulaşmışlardı. Kolomb (bulduğu yerler batıda olsa dahi) bulduğu yerlerin doğuda olduğuna inanıyordu. Her ne olursa olsun Kolomb'un bu yanlış teşhisi şüphesiz ki onun “yeni bir dünya”yı keşfettiği gerçeğini görmemizi engellemez.

San Salvador, Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında Karayip Denizi'ndeki adalardan biriydi. Karayip adaları, Batı Hint Adaları'nın bir parçasıdır. Burası Batı Hint Adaları adını aldı çünkü Kolomb, Karayip Adalarında yaşayan yerli halkının Hintliler olduğuna inanıyordu.

Karayipler: Kristof Kolomb ve Yeni Bir Dünyanın Keşfi
Karayipler: Kristof Kolomb ve Yeni Bir Dünyanın Keşfi
Karayip Denizi'nin adının, Kolomb bölgeyi bulduğunda orada yaşayan göçebe denizci savaşçılardan geldiği (Karib) düşünülmektedir.

Yeni bir dünya bulundu cümlesi Avrupa'ya ulaştığında İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar Karayipler'deki İspanyollara katıldılar. Yeni gelenler kızamık ve çiçek hastalığı gibi hastalıkları da beraberinde getirdiler. Karayipler'in yerli halkının Avrupa hastalıklarına karşı bağışıklığı yoktu. Bu yüzden kızamık ve çiçek hastalığı salgınları nüfuslarını azalttı.

Tar.Öğr.Osman Kılık

Kristof Kolomb, bulduğu yerler batıda olsada onların doğuda olduğuna inanarak öldü.
Kristof Kolomb, bulduğu yerler batıda olsada onların doğuda olduğunu düşünmüştü