Header Ads Widget

Responsive Advertisement
İnsanlar dünyanın çeşitli yerlerine yerleşmeden önce, on binlerce yıl göçebe olarak yaşadılar. Göçebeler, yiyecek ve güvenlik arayışı içinde, daimi evi (barınağı) olmayan insanlardı. Tipik bir göçebe grup, yaklaşık on yetişkin ve çocuklarından oluşan geniş bir aileden oluşurdu. Bir bölgeye birkaç hafta veya ay boyunca geçici olarak kamp kurarlardı. Hayvanları genellikle erkekler avlardı. Meyve, tahıl, tohum ve fındıkları ise genellikle kadınlar toplardı. (Avcı-toplayıcı yaşam) Kamp kurdukları bölgedeki kaynakları tükettikleri zaman başka bölgelere giderlerdi.

Medeniyet, dünyanın farklı bölgelerinde yavaş yavaş gelişti. İnsanlar, doğal kaynakları bol olan bölgelere yerleşmeye başladı. Binlerce yıl önce insanlar, arkeologların daha sonra Bereketli Hilal olarak adlandırdığı bölgeye yerleşmeye başladılar. Bereketli Hilal, Akdeniz'in doğu kıyısından Basra Körfezi'ne kadar uzanan bumerang şeklindeki coğrafi alandır. Adı üzerinde verimli (bereketli) arazilere sahiptir.

Akdeniz'in doğu kıyısından Basra Körfezi'ne kadar uzanan bumerang şekline benzeyen coğrafi alandır.
Bereketli Hilal adı üzerinde bir hilale benzemektedir. 
Bereketli Hilal üzerindeki en iyi tarım alanlarından bazıları, Dicle ve Fırat Nehirleri arasında dar bir toprak şeridi üzerindeydi. İki nehir, Pers Körfezi'ne akmak için birleşmeden önce binlerce kilometre boyunca aynı yönde hareket etmektedir. Eski Yunanlar bu bölgeye "nehirlerin arasında" anlamına gelen  Mezopotamya adını verdiler. Mezopotamya'ya çok az yağmur yağıyordu ama nehirdeki su ve besin maddeleri toprağa batıyor, bitkiler ve bitkilerle beslenen hayvanlarla dolu canlı ekolojik bir ortam yaratıyordu.

Mezopotamya, Fırat ve Dicle Nehirleri arasındaki alan.
Mezopotamya'nın verimli bataklıkları en çok ne işe yaramıştır? Tarihte neyi değiştirmiştir? derseniz: Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki çamurlu, bataklık topraklar insanları tek bir yere yerleşmeye teşvik eden doğal kaynakları ortaya çıkarmıştır, diyebiliriz.

Tar.Öğr.Osman Kılık