Header Ads Widget

Responsive Advertisement
Tarih Bilimi Bize Hangi Özellikleri Kazandırır?
 1. Geçmişi araştırmayı ve yorumlamayı,
 2. Dünya tarihine dair genel bir bakış açısı oluşturmayı,
 3. Kronolojiyi anlamayı,
 4. Tarihsel iletişim kurmayı,
 5. Bir dizi tarihsel dönem, tarihsel kavram ve süreçleri inceleyerek -insanlar, olaylar ve bağlamlar- hakkında bilgi ve anlayış sahibi olmayı,
 6. Tarih hakkında eleştirel düşünebilmeyi,
 7. Kaynaktan elde edilen ayrıntılı, uygun ve doğru tarihsel kanıtları kullanarak kendimizin ve diğerlerinin görüşlerini tutarlı bir şekilde destekleme, değerlendirme ve sorgulamayı,
 8. Geçmişi düşünme, yansıtma, tartışma ve değerlendirme, soru ve soru formlarını formüle etme ve hassaslaştırma yeteneğini,
 9. Geçmişe duyulan tutku ve geçmişe dair merak duygusunu,
 10. İnsanların geçmişi nasıl ve neden farklı şekillerde yorumladıklarını anlamayı,
 11. Tarihsel kanıtlardan sağlam ve eleştirel bir şekilde faydalanabilmeyi,
 12. Çeşitli tarih konularında araştırmalar yapma fırsatlarını, 
 13. Zorlu etkinlikleri çözebilme kabiliyetini.
Tar.Öğr.Osman KILIK 

Tarih Bilimi Bize Hangi Özellikleri Kazandırır?
M.Ö. 5. Yüzyılda Herodot'a Göre Bilinen Dünya