Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Cevap: 1822-1895 arasında yaşayan Ahmet Cevdet Paşa'ya göre tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır.

Ahmet Cevdet Paşa
Ahmet Cevdet Paşa