Kuraklık ve kıtlık gibi konular tarihin konusu mudur? Kısaca açıklayınız.


Cevap: Bu soruyu bir örnek ile açıklamak gerekirse Orta Asya’da yaşanan kuraklık ve kıtlık tarihin konusu değilken bu doğa olayı sonucunda ortaya çıkan göçler tarihin konusu olabilir