Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Cevap: 1892-1982 arasında yaşayan  Edward H. Carr'a göre tarih, tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur.

Edward H. Carr
 Edward H. Carr