Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Cevap: 1916-2016 arasında yaşayan Halil İnalcık'a göre gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit (eleştiri) edip değerlendirmek gerekir.

Halil İnalcık
Halil İnalcık