Herodot tarih bilimini nasıl tanımlamıştır? Kısaca yazınız.


Cevap: MÖ 484-425 arasında yaşayan Heredot'a göre tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir.