Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Cevap: 1334-1406 arasında yaşayan İbni Haldun'a göre tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir.