İnsanlar neden tarih bilimine ihtiyaç duymaktadır? Kısaca açıklayınız.


Cevap: İnsanlar sahip oldukları tecrübeleri geçmişten edinir ve bunu gelecek nesillere aktarmak isterler bu nedenle tarih bilimine ihtiyaç duyarlar.