Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Cevap: İnsanlar sahip oldukları tecrübeleri geçmişten edinir ve bunu gelecek nesillere aktarmak isterler bu nedenle tarih bilimine ihtiyaç duyarlar.