Leopold von Ranke tarih bilimini nasıl tanımlamıştır? Kısaca yazınız.


Cevap: 1795-1886 arasında yaşayan Leopold von Ranke'ye göre tarih, hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih de yoktur.


Leopold von Ranke
Leopold von Ranke