Olay ve Olgu Nedir? Farkları nelerdir? Kısaca açıklayınız.


Cevap: 

Olay Nedir:

- Tarihte kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. 
- Kendine has özelliklere sahiptir, somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. 
- Olayların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir.

Olgu Nedir: 

- Olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişimlerdir. 
- Olgular; geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur. 
- Olgularda belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir. 

Farkları şunlardır: 

- Olay biriciktir, özgündür, tekrarlanamaz. 

- Olgu ise geneldir ve tekrar edebilir. 

Olay için örnekler: 
Kurtuluş Savaşı, 
Fransız Devrimi, 
II.Dünya Savaşı

Olgu için örnekler: 
Anadolu’nun Türkleşmesi, 
Türkiye'nin Çağdaşlaşması, 
Milliyetçiliğin Yayılması