Tarih biliminde kesin kanunlar var mıdır?


Cevap: Sosyal bilimlerde bilgiye, deney ve gözlem gibi yöntemlerle ulaşılamaz. Çünkü sosyal bilimler toplumu ve insanı konu edinir. Kesin kanunları yoktur.