Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Cevap: Sosyal bilimlerde bilgiye, deney ve gözlem gibi yöntemlerle ulaşılamaz. Çünkü sosyal bilimler toplumu ve insanı konu edinir. Kesin kanunları yoktur.