Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Liselerde okutulan yeni müfredat kitabına göre tarihin tanımı şöyledir: 

Tarih; toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek belgelere dayalı bir biçimde anlatan bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini objektif olarak ele alan sosyal bir bilimdir.