Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Cevap: Tarihin konusu, zaman içinde insan faaliyetleri, farklı etki- lerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir.

Siyasi olarak tarihin konularına bir örnek: Meşrutiyetin İlanı

Askeri olarak tarihin konularına bir örnek: Koyunhisar Savaşı

Sosyal olarak tarihin konularına bir örnek: Ege Göçleri

Ekonomik olarak tarihin konularına bir örnek: Sanayi Devrimi