Header Ads Widget

Responsive Advertisement

1916-2016 yılları arasında yaşayan Türk tarihçi Halil İnalcık "gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit (eleştiri) edip değerlendirmek gerekir" demiştir.

Not: Dünyanın sayılı bilim insanları arasında yer alan Halil İnalcık "Tarihçilerin Kutbu" olarak da anılmaktadır.

Halil İnalcık 'a göre gerçek tarih nasıl yazılır?


Post a Comment