Header Ads Widget

Responsive Advertisement

MÖ 484-425 yılları arasında yaşayan  "tarihin babası" olarak da adlandırılan Herodotos'a göre tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetmesi yoluyla edinilen bilgidir. 

Not: Herodotos, dilimizde "Herodot" şeklinde okunur.

Herodotos 'a göre tarih nedir?


Post a Comment