Header Ads Widget

Responsive Advertisement

1334-1406 yılları arasında yaşayan  İbn-i Haldun'a göre tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir.

Bilgi: İbn-i Haldun 14.yüzyılda önemli eserler ortaya koymuş olan tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamıdır.

Post a Comment