Header Ads Widget

Responsive Advertisement

1795-1886 yılları arasında yaşayan  Leopold von Ranke'ye göre tarih, hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih de yoktur.

Bilgi: Leopold von Ranke, Alman tarihçi.

Leopold von Ranke 'ye tarihsel gerçek nerede saklıdır?


Post a Comment